تغییر نوبت ارائه برخی از تیم ها

باسلام
با توجه به تعداد تیم های شرکت کننده و وقفه‌های بین ارائه‌ها، جهت پیوستگی زمانی، نوبت ارائه‌ برخی از تیم ها، تغییر یافت. لطفا جهت اطلاع از زمان ارائه تیم تان به فایل زمان بندی ارائه دومین گزارش پیشرفت مراجعه نمایید.

🔴 توجه داشته باشید که شما موظف هستید حداقل یک ساعت قبل از زمان ارائه ی خود در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز حاضر شوید.

🔴 تیم هایی که در این برنامه شرکت نداشته باشند، از دور مسابقات حذف خواهند شد.

 

موفق‌ و پیروز باشید.
تیم برگزاری مسابقات دانشجویی مغزپژوهی