فایل سخنرانی‌های تخصصی در همایش دومین دوره‌ی مسابقات دانشجویی

سخنرانی آقای دکتر سامان مقیمی عراقی با موضوع  “از مدل‌های ساده‌ی تک‌نورونی تا رفتارهای جمعی در شبکه”

سخنرانی آقای دکتر محمد اربابی با موضوع  “پژوهشی در نوروسایکیتری”

سخنرانی آقای دکتر شاهین روحانی  با موضوع “آشنایی با پدیده‌های بحرانی”

سخنرانی آقای دکتر منوچهر مرادی سبزواری با موضوع “استفاده از یادگیری ماشین در غربالگری مشکلات شناختی”

سخنرانی آقای دکتر سید پیام کمانه با موضوع  “The Neuropsychology of Moral Luck”

سخنرانی آقای دکتر محمد گنج تابش با موضوع  “An introduction to spiking neural networks”

سخنرانی آقای دکتر سعید اورعی یزدانی  با موضوع “Translational medicine and tissue engineering”

سخنرانی سرکار خانم دکتر عطیه سرابی با موضوع  “Decision making under risk and uncertainty”