کارگاه تابستانی مسابقات دانشجویی مغز پژوهی (علوم اعصاب شناختی)

در کارگاه تابستانی دومین دوره‌ی مسابقات دانشجویی مغز پژوهی، چهار کارگاه به طور موازی و مجزا از ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار می‌گردد. این کارگاه‌ها عبارتند از:

  1. کارگاه آمار
  2. کارگاه سایکوفیزیک
  3. کارگاه تصویر بافت مغز
  4. کارگاه الکترونیک در مطالعات بالینی علوم شناختی
  • از آنجایی که این کارگاه‌ها به طور موازی برگزار می‌گردد، دانشجویان می‌بایست یکی از کارگاه‌های فوق را انتخاب و با نام و نام‌خانوادگی خود در آن ثبت‌نام کنند.
  • بهتر است تمامی اعضای یک گروه، هرکدام در یک کارگاه ثبت‌نام کنند و حضور داشته‌باشند تا گروهشان از کلیه‌ی مطالب بهره‌مند گردد امّا حضور حداقل دو نفر از هر تیم در این کارگاه الزامی است.

محل برگزاری کارگاه

تهران، امیرآباد شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ساختمان‌کلاس‌های دانشکده برق و کامپیوتر

زمان برگزاری کارگاه

شنبه پانزدهم تیر از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۳۰

نحوه ثبت نام در کارگاه

جهت ثبت‌نام در کارگاه از طریق لینک زیر، اقدام نمایید.

ثبت نام در کارگاه