فرصتی دوباره به تیم‌های مشروط

باسلام

بنا به تصمیم جدید کمیته علمی مسابقات دانشجویی مغز پژوهی، فرصتی دوباره به همه‌ی گروه‌های مشروط  داده شد که بتوانند تا گزارش پیشرفت بعدی، پژوهش خود را بهبود ببخشند. امیدواریم در گزارش پیشرفت بعدی شاهد پیشرفت شگرف این تیم‌ها باشیم.

همانطور که قبلا اعلام شده بود زمان برگزاری برنامه ارائه دومین گزارش پیشرفت، حدوداً  ۳۳ روز دیگر،  می‌باشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

تیم برگزاری مسابقات دانشجویی مغز پژوهی