زما‌ن‌بندی جهت اولین گزارش پیشرفت تیم‌ها

باسلام
لیست زمان‌بندی ارائه اولین گزارش پیشرفت مسابقات دانشجویی مغز پژوهی نهایی شد.

  1. توجه داشته باشید که شما موظف هستید حداقل یک ساعت قبل از زمان ارائه ی خود در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز حاضر شوید.
  2. تیم هایی که در این برنامه شرکت نداشته باشند، از دور مسابقات حذف خواهند شد.

آدرس:

تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ضلع جنوبی دانشکده برق،  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 

لوکیشن

زمان‌:

این برنامه در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۶/۱۵ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۱۵ برگزار می‌گردد. همه‌ی تیم‌ها موظفند حداقل یک ساعت قبل از زمان ارائه‌ی خود در محل حاضر باشند.

 

زمان‌بندی تیم‌ها

موفق‌ و پیروز باشید.
تیم برگزاری مسابقات دانشجویی مغزپژوهی