جوایز تیم‌های برگزیده اولین دوره‌ی مسابقات

 

قابل توجه تیم‌های برگزیده‌ی اولین دوره‌ی مسابقات دانشجویی مغزپژوهی

 

جایزه‌ی تیم‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به مبلغ ده میلیون تومان، هفت میلیون تومان و پنج میلیون تومان در قالب بودجه‌ی پژوهشی به تصویب رسید.

به زودی نحوه‌ی دریافت جوایز اعلام می‌گردد.

 

موفق و پیروز باشید.

تیم برگزاری مسابقات دانشجویی مغزپژوهی