تغییر زمان و نحوه ارائه‌ی آخرین گزارش پیشرفت

با سلام و احترام

بنابر تصمیم جدید کمیته علمی مسابقات دانشجویی مغز پژوهی، زمان و نحوه ارائه آخرین گزارش پیشرفت دومین دوره مسابقات دانشجویی مغز پژوهی،تغییر یافت و طبق آن شما عزیزان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ فرصت دارید، آخرین گزارش خود را به صورت کتبی ارسال نمایید.

 

موفق باشید.
تیم برگزاری مسابقات دانشجویی مغز پژوهی